WILO Entegre Yönetim Sistemi (Kalite, İşSağlığıve Güvenliği, Çevre ve Enerji) Politikası, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın ihtiyaçlarınıkarşılama konusundaki güçlü kararlılığımızıgösterir. Davranış Kurallarımızı tamamlayarak şirketin tüm seviyelerinde hareket ilkelerimizi tanımlar.

  • Tüm ilgili standartlara ve düzenlemelere uyum gösterme
  • Müşteri ve paydaş ihtiyaçlarınıanlama ve karşılama
  • Prosesleri yönetme ve iyileştirme
  • Entegre Yönetim Sistemine ilişkin farkındalığı, yetkinliği ve bireysel sorumluluk duygusunu geliştirme
  • “0 hata“ toleransı için çabalama
  • Entegre Yönetim Sistemi kapsamında riskleri önleme, ortadan kaldırma yada yönetme
  • Ürün yaşam döngüsünün her adımına QHSEE konularını dâhil etme
  • Tedarikçiler ile ortaklıklar / işbirlikleri kurma
  • Kaynakları sorumlu bir şekilde kullanma ve kirliliği önleme
  • Sürekli öğrenme, yenilik yapma ve gelişme