Teknik Resim, bir ürünün malzemesini, boyutunu, biçimini ve diğer ölçülerinin kullanılmaya hazır son halini anlatan çizimdir. Teknik resim, ayrıca ürünün nasıl üretileceğini ve üretim sürecini belirli kurallar ve standartlar çerçevesinde anlatır. Standart, üretilen parçaların aynı kalite ve özellikte olmasını sağlar. Standardın önemi, üretimde aynı birliği sağlamak ve kaliteyi artırmak için gereklidir. Standartlaşmayı düzenlemek ve kontrol altında tutmak için, Avrupa Standart Kuruluşu (International Standart Organization) ISO, Türkiye ise ise Türk Standart Enstitüsü olan TSE kurulmuştur.

Teknik resim, araç ve gereç kullanılarak yapılan bir çizimdir. Bu malzemelerin en önemlisi t cetvelidir. Diğer malzemeler, gönyeler (45,30 ve 60 derecelik gönye), pergel (daire çizmek için), iletki (açı ölçer), pistole ( eğri şablon) daire şablonu, elips şablonu, sembol şablonları, yazı şablonu, kalemler ( kurşun kalem ve rapido ) silgidir. Teknik resimde farklı boyut ve özellikte kağıtlar kullanılır. Bu kağıtlar resim kağıdı, eskiz kağıdı (şeffat ince kağıt), aydınger (şeffaf yağlı kağıt) ve milimetrik kağıtlardır. Resim kağıtları değişik özellikte olsalar bile ölçüleri konusunda standartlaşmaya gidilerek harf ve rakamlarla isimlendirilmiştir. Bunlar ( A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6) ‘dır.

Bu boyutların özelliği katlanarak küçülmesidir. Küçülme olurken, bir önceki kağıdın kısa boyutu, sonraki boyutun uzun kenarını belirlemektedir. Teknik resmin anlatım dili olan çizgiler farklı özellikte olup, kalınlıklarına veya çizgi türlerine göre farlı yerlerde kullanılırlar. Bu özelliklerin, ölçeklere göre boyutları değişebilir. Ölçek, gerçek uzunlukların belli oranlarda küçültülerek kağıda aktarılmasıdır. Bu anlamda, 1/100 ölçekli  bir çizim tekniği ile 1/50 çizim tekniği farklıdır. Bu fark, 1/20, 1/10, 1/1’e kadar daha belirginleşmektedir. 1/1000,1/500,1/200 vaziyet planı çizimlerinde,1/50,1/100, ölçek plan, kesit, görünüş çizimlerinde, 1/20 ölçek mekan çizimlerinde, 1/10,1/5,1/2,1/1 ise detay çizimlerinde kullanılan ölçeklerdir.

Teknik Resim’de iki boyutlu çizimlerde kullanılan metod TSE normu ( ISO-E metodu) na göre objeyi 6 görünüşü ( ön, üst, soldan, sağdan, alttan ve arkadan görünüş ) ile anlatan metoddur. Bu metod, objelerin görünüşlerinin, epür eksen çizgisi kullanılarak taşıma yoluyla çizildiği bir metoddur. Bu metodu mimaride binaların plan, ön, sol ve sağ yan görünüşleri çizmek için de kullanılabilmektedir.

Teknik Resimde objeleri 3 boyutlu çizmek için Aksonometrik ve Eğik perspektiften (Paralel perspektif) yararlanılmaktadır. Aksonometrik perspektif, İzometrik, Dimetrik, Trimetrik perspektif olarak üçe ayrılır. İzometrik Perspektif her iki açısı da 30 derecelik açılarla, Dimetrik Perspektif, 42 ve 7 derecelik açılarla, Trimetrik Perspektif ise 30 ve 45 derecelik açılarla çizilen perspektiflerdir. Eğik Perspektif ise Kavalyer, Kabinet ve Militer perspektiften oluşmaktadır. Kavalyer ve Kabinet perspektif, objenin ön görünümün sabit kaldığı ve objenin yan görünüşünün açılı olarak çizildiği perspektiftir. Kavalyer Perspektif 45,30,60 dereceli açılarla, Kabinet perspektif ise 45 derecelik açı ile ve objenin yan görünüşünün ½ oranında küçültülerek çizildiği perspektiflerdir. Militer perspektif ise kuşbakışı perspektiftir ve 30 derece ile 60 derecelik açılarla çizilmektedir. Bu perspektifler objenin ve yapının uygulama ile imalat öncesi görünüşlerini anlattığı için, artistik perspektif gibi çizilmez. Teknik resimde perspektifler belirlenen açılarla ve kurallı olarak çizilmek zorundadır.

Teknik resim, bütün bu kurallara bağlı olarak ve çizimin son halinin eksiksiz, pafta düzeni içinde, titizlikle yapıldığı bir çizimdir. İmalat ve Uygulama öncesi yapılan bir çizim olduğu için, yapılan küçük bir hata uygulamanın ve imalatın hatalı olmasına neden olacaktır. Bu yüzden mutlaka belirlenen kurallara ve standartlara uygun olarak çizilmelidir.