Kurumsal bakım anlaşması öncelikle bilgisayar altyapı ve sistem işleyişini, server kurulumunu, yönetimini ve yedeklenmesinin (backup) düzenli çalışmasını amaçlamaktadır.

Gerektiğinde sisteme müdahale edilerek donanım çalışmalarının yapılmasını, bilgisayarların merkezi olarak yönetilmesini, tüm yazılımların güncel tutulmasını, güvenlikle ilgili gereken önlemlerin alınmasını ve ağ alt yapının standartlara uygun olarak kurgulanmasını sağlamak, danışmanlık vermek ve ayrıca personel çağrılarına bağlı olarak bilgisayar, server (sunucu), yazılım, çevre birimlerine teknik ve sistem destek hizmetleri vermektir.

Kurumsal Bakım Anlaşması için SBS Teknoloji ve Bilgi Sistemleri Kurumsal Çözüm Merkezi sayfasından destek alabilirsiniz.