Mangan dioksit (Mangan(IV)-oksit) aktiflenmiş bir kürlendirme aracıdır. Son derece iyi kürlenme özellikleri sağlar.

Kimyasal formülü MnSO4  olan bu kimyasal yaklaşık %32 oranlarında Mn içerir.Bu renksiz nemli katı ticari açıdan önemli bir mangan (II) tuzudur. 2005 li yıllarda öneminin farkına varılmış ve üretimi yaygınlaşmıştır.. Mangan metalinin ve birçok kimyasal bileşiğin ön maddesidir.Birçok çeşitli hidrat yapısı bulunmaktadır.Yüksek kaynama noktası sayesinde ise geniş bir kullanım alanı bulmaktadır.

Kullanım Alanları

Tarım

Bitkilerde birçok enzimin çalışmasında önemli rol oynar. Yaklaşık 30 -35 enzimin etkinleştirilmesinde görevi olduğu belirlenmiştir.Bu amaçla uygun miktarlarda toprağa katılımı olarak kullanılmaktadır.Ayrıca bitkinin soğuğa karşı direncini artırır.

Kimya

Kimya sektöründe indirgeme-yükseltgeme (redoks) tepkimeleride kullanılmaktadır.Ayrıca elektrolit manganez üretiminde de kullanılmaktadır.

Seramik

Bu sektörde porselen imalatı ve dezenfeksiyonunda kullanılmaktadır.

Boya

Boya sektöründe vernikler ve renkli maddelerde kurutma maddesi olarak yardımcı olmakta