Flanşlı Örümcek İskele değişik yüksekliklerdeki döşemelerde kullanılan iskele sistemidir. Elemanları değişik boylardaki dikey ve yatay elemanlardan oluşur. Dikey elemanları flanş araları standart olarak 50 ve 100 cm olarak imal edilir. Tek bir bağlantı noktasından 90° dört adet ve 45° dört adet olmak üzere 8 adet yatay eleman ile birleştirilebilir. Yatay eleman boyları döşeme yüklerine göre projelendirilen farklı ölçülerde imalatı yapılmaktadır. Piyasada flanşlı iskele, örümcek iskele ve kamalı iskele, mobil iskele olarak da isimlendirilir.

Plywood, mahyada H20 ahşap kirişler ve döşeme yüklerine göre ızgarada H20 ahşap kiriş veya 5-10/10 ahşaplarla desteklenir. Ana taşıyıcı (mahya) kirişler dört yollu başlıklara oturtulur. Döşeme kalınlığı, yüksekliği ve rüzgâr yüklerine karşı güçlendirmek için diyagonal elemanlar ile desteklenir.

Flanşlı iskele döşeme kalıpları dikmeler ve yatay elemanlar çekiç yardımı ve insan gücü ile yerleştirilerek söküm ve kurulumu yapılır. Düğüm noktalarından dolayı yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptir. Dikey elemanlar 1m ara yatay elemanlar ile bağlanır ise 40kN/ayak taşıma kapasitesine sahiptir.

Özellikleri
Konutlar, yüksek yapılar, iş ve alışveriş merkezleri, metro yeraltı istasyonları, endüstriyel yapılar, enerji tesisleri, hastane sağlık tesisleri, viyadük başlıkları, köprü, menfez döşemeleri, HES projeleri, tersaneler, sahne ve seyirci platformları vb. projelerde kullanılır.
Değişik yüksekliklerdeki döşemelerde kullanılan iskele sistemidir.
Elemanlar değişik boylardaki dikey ve yatay elemanlardan oluşur.
Dikey elemanları flanş araları standart olarak 50 ve 100cm olarak imal edilir.
Tek bir bağlantı noktasından 90° dört adet ve 45° dört adet olmak üzere 8 adet yatay eleman ile birleştirilebilir.
Yatay eleman boyları döşeme yüklerine göre projelendirilen farklı ölçülerde imalatı yapılmaktadır.
Alternatif dış cephe iskelesi olarak kullanılabilir.
Elemanlar arasına merdiven ve korkuluk elemanları yerleştirilerek temelde veya bina cephesinde şantiye güvenlikli kule merdiveni olarak kullanılabilir.
Elemanlar mobil iş iskelesi olarak kullanılabilir.
Plywood, mahyada H20 ahşap kirişler ve döşeme yüklerine göre ızgarada H20 ahşap kiriş veya 10/10 ahşaplarla desteklenir.
Ana taşıyıcı (mahya) kirişler dörtyollu başlıklara veya 10/10 ahşap ve azmanlar U başlıklara oturtulur.
Döşeme kalınlığı, yüksekliği ve rüzgar yüklerine karşı güçlendirmek için diagonal elemanlar ile desteklenir.
Dikmeler ve yatay elemanlar çekiç yardımı ve insan gücü ile yerleştirilerek söküm ve kurulumu kolayca yapılır.
Düğüm noktalarından dolayı yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptir.
Dikey elemanlar 100cm ara yatay elemanlar ile bağlanır ise 40kN/ayak taşıma kapasitesine sahiptir.

Kullanım Alanları
Flanşlı İskele Konutlar, yüksek yapılar, iş ve alışveriş merkezleri, metro yeraltı istasyonları, endüstriyel yapılar, enerji tesisleri, hastane sağlık tesisleri, viyadük başlıkları, köprü, menfez döşemeleri, hes projeleri, tersaneler, sahne ve seyirci platformları vb. projelerde kullanılır.