Özel Ders Nedir?

Özel Ders, eksik olunan bir konuda ya da alanda o konuya hakim eğitmenin o konuyu birebir olarak tamamlamak için verdiği özel eğitimdir. Özel derste, sınıf derslerinde daha az başarılı olan öğrencilerin öğrenme eşiğine hitap edilmesi mümkün olduğundan, bazen basit bir ön bilgiyle bile konu daha rahat öğrenilebilir. Sınıf ortamlarında dersler genele hitap ederek işlendiğinden (seviye…

Teknik Resim Nedir?

Teknik Resim, bir ürünün malzemesini, boyutunu, biçimini ve diğer ölçülerinin kullanılmaya hazır son halini anlatan çizimdir. Teknik resim, ayrıca ürünün nasıl üretileceğini ve üretim sürecini belirli kurallar ve standartlar çerçevesinde anlatır. Standart, üretilen parçaların aynı kalite ve özellikte olmasını sağlar. Standardın önemi, üretimde aynı birliği sağlamak ve kaliteyi artırmak için gereklidir. Standartlaşmayı düzenlemek ve kontrol altında tutmak için, Avrupa Standart Kuruluşu (International Standart Organization) ISO, Türkiye ise ise Türk Standart Enstitüsü olan TSE kurulmuştur.

Tırmanır Kalıp Nedir?

Tırmanır Kalıp tek taraflı beton yüzeyler ve yüksek katlı yapılar için tasarlanan kalıp ve kalıpları destekleyen korkuluklu konsollardan oluşur. Tırmanır Kalıp Sistemleri; genellikle baraj projeleri, köprüler,yüksek istinat duvarları, çok katlı binalar ve silolar gibi yapıların inşaasında kullanılır. Tırmanır kalıp sisteminde kalıp; konsolun dikey kuşakları ile gergi kancaları vasıtasıyla bağlanır ve bir bütün olarak vinç ile…

Güvenlikli İskele Nedir?

Güvenlikli iskeleyi bina ve diğer yapılarda inşaat, bakım, onarım ve yıkım işlerinde kullanılan güvenli bir çalışma ortamı ve bu ortama erişimi sağlayan geçici inşaat yapısı olarak tanımlayabiliriz. Güvenlikli iskele ana taşıyıcı (pano), yatay korkuluklar, çapraz bağlantılar, her seviyede tamamen güvenli çalışmayı sağlayan platformalar ve güvenli erişimin sağlanması için geçiş merdivenlerinden oluşmaktadır.