Wilo

WILO Entegre Yönetim Sistemi (Kalite, İşSağlığıve Güvenliği, Çevre ve Enerji) Politikası, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın ihtiyaçlarınıkarşılama konusundaki güçlü kararlılığımızıgösterir. Davranış Kurallarımızı tamamlayarak şirketin tüm seviyelerinde hareket ilkelerimizi tanımlar. Tüm ilgili standartlara ve düzenlemelere uyum gösterme Müşteri ve paydaş ihtiyaçlarınıanlama ve karşılama Prosesleri yönetme ve iyileştirme Entegre Yönetim Sistemine ilişkin farkındalığı, yetkinliği ve bireysel sorumluluk duygusunu geliştirme…